READING

Campanya “Tant tu com jo. Practiquem la igua...

Campanya “Tant tu com jo. Practiquem la igualtat”

Assessorament tècnic a la campanya “Tant tu com jo” impulsada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

“Tant tu com jo” mostra el testimoni de persones de la comarca del Pallars Sobirà que trenquen estereotips de gènere i vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere oferint alternatives reals.

Aspectes com la segregació horitzontal, la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura, el sostre de vidre, la conciliació de la vida laboral i familiar i les noves masculinitats, són alguns dels aspectes que cal tenir molt presents per assolir una igualtat real entre dones i homes.

Si volem avançar com a societat, cal que practiquem la igualtat!